KAGEM Kadın Aile ve Gençlik Merkezi

Türkiye Diyanet Vakfı Kadın Aile Gençlik Merkezi (TDV KAGEM) , 1996 yılında "TDV Kadın Kolları" adıyla, kadınların sosyal, kültürel ve dini açıdan gelişmelerine yardımcı olmak amacıyla kurulmuştur. 2011 yılında yeniden yapılanarak ilgi ve sorumluluk alanlarını genişleten KAGEM, yürüttüğü projelerde genel ve özel gruplarla din, düşünce, kültür, edebiyat ve sanat hayatımıza çeşitli düzeylerde katkı sunmak üzere, besleyici, kuşatıcı, geliştirici çalışmalar üreten ve kadın, erkek, genç, yaşlı herkese hitap eden bir merkez haline gelmiştir.

KAGEM, sahasında uzman akademisyenler ve Türkiye`nin önde gelen yazar ve düşünürleriyle, çalışma alanlarındaki bilgi birikimini geçmişle bugün arasında sağlam köprüler kurarak gün yüzüne çıkarmayı hedeflemektedir.

KAGEM, toplumu kategorize ederek ayrıştıran bütün tanımlamaların uzağında; bilgi ve değerler dünyamızı zenginleştirmeyi, kültür ve sanat hayatımızı derinleştirmeyi, toplumsal sorunların tespit ve çözümüne yönelik kalıcı ve sürekli projeler üretmeyi amaç edinmektedir. Bu amaç doğrultusunda, merkez bünyesinde gerçekleştirilen etkinlikler çalışma saatleri dikkate alınarak düzenlenmektedir.

KAGEM, ailenin güçlendirilmesine yönelik yaygın eğitim programları ve aile danışmanlığı hizmetlerini hayata geçirmiş; "din ve kadın" konusunu tarihi gelişim sürecinde incelemek, "cinsiyet" kavramının yaslandığı zeminden hareketle modern dönemin cinsiyet ve kimlik politikalarının analizine yönelik iki yıl süreli "toplumsal cinsiyet ve din" çalıştayını başlatmıştır.

KAGEM, gençlerimizin anlam ve değer dünyasını besleyen, onların dini konularda doğru bilgi kaynaklarıyla tanışmaları, inanç ve kültür coğrafyamızı tanımaları için gerekli ortamı hazırlayan, merak, heyecan ve enerjilerine karşılık bulabilecekleri akademik, sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlemektedir.

Merkez bünyesinde ayrıca, medeniyetimize hayat veren klasik sanatlarımızı yaşatarak gelecek nesillere aktarmak, klasik Türk süsleme sanatlarının ve Tasavvuf musikisinin geleneksel formlarına uygun şekilde icrasını desteklemek üzere çeşitli etkinlikler de düzenlenmektedir.

Yetkili

Hicret K. TOPRAK
KAGEM Müdürü

İletişim Bilgileri

GMK Bulvarı, Şehit Adem Yavuz Sk. No:10 Kızılay/ANKARA
(0312) 418 69 11

Türkiye Diyanet Vakfı Harita

Adres: Dr. Mediha Eldem Sokak No:72/B 06640 Kocatepe / ANKARA

Telefon: (+90) 312 416 90 00

E-Posta: