Mali İşler Müdürlüğü

Mali İşler Müdürlüğü; Mütevelli Heyet ve İcra Kurulunca alınan harcama ve yardım kararlarını, ilgili birimler vasıtasıyla vakıf ve mali mevzuat çerçevesinde yerine getirir, değişik kalemlerden oluşan Vakıf gelirlerini tahsil eder. Vakfın yurt çapında faaliyet gösteren 950 şubesine, muhasebe uygulamaları ve mali mevzuat değişikliklerinin bildirilmesinde rehberlik yapmakta, il ve ilçe şubelerimizde hizmet veren Vakıf elemanlarının bilgi ve becerilerinin gelişmesine yardımcı olmaktadır. Vakfa Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınmış olması sebebiyle; yıl içinde elde edilen gelirlerin 1/3'ünü yönetim ve idame giderleri ile ihtiyata ve Vakfın mal varlığını artırıcı yatırımlara, kalan 2/3'ünü ise başta Diyanet İşleri Başkanlığı hizmetlerini destekleme olmak üzere, Vakıf Senedinde belirtilen amaçlara sarf edilmesi gerektiğinden, yıllık bütçeyi bu esaslara göre hazırlar.

Yetkili

Salih AKINCI
Mali İşler Müdürü

İletişim Bilgileri

Dr.Mediha Eldem Sokak No:72/B 06640 Kocatepe/Ankara
(0.312) 416 90 00

Birimlerimize Ait Belgeler

  1. Beyannamelerin Elden Verilmesi ile ilgili Birim Üst Yazısı
    1. Birim Üst Yazısı .doc
    2. Birim Üst Yazısı .pdf
  2. Beyannamelerin Elden Verilmesi ile ilgili Maliye Bakanlığının Yazısı
    1. Maliye Bakanlığının Yazısı .doc
    2. Maliye Bakanlığının Yazısı .pdf

Not:

Belgeleri okuyabilmeniz için Bilgisayarınızda Adobe Acrobat Reader ve Office programları yüklü olmalıdır. Eğer Bilgisayardınızda yüklü değillerse Adobe Acrobat Reader için burayı, Office porgamları için Libre Office(Opensource) tıklayarak ücretsiz bir şekilde temin edebilirsiniz.
.pdf : Adobe Acorbat Reader Dosyası, .doc : Word Dosyası, .xls : Excel Dosyası

Türkiye Diyanet Vakfı Harita

Adres: Dr. Mediha Eldem Sokak No:72/B 06640 Kocatepe / ANKARA

Telefon: (+90) 312 416 90 00

E-Posta: