Yönetim Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Vakfımız için ihtiyaç duyulan ve temin edilmesi uygun görülen her türlü hizmet ile araç, gereç, malzeme ve demirbaş eşyanın, mevzuatımıza uygun olarak alınmasını ve amaçları doğrultusunda değerlendirilmesini, bunlardan demirbaş niteliğinde olanların kayıt ve takiplerinin yapılmasını, Yemekhane hizmetleri, Ulaşım ve Teknisyen Hizmetleri, hizmetli, bekçi ve benzeri personelin daha verimli ve düzenli çalışmasını sağlamak, Vakfın arşiv ve dokümantasyon işlerinin ilgili talimata göre yürütülmesini sağlamak, fotokopi, teksir, e-posta, santral ve merkez binaların müracaat ve danışma hizmetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak, genel evrak işlerini takip etmek, temizlik, güvenlik ve ısıtma işlerini sağlıklı bir şekilde yürütmek, Kültür ve Eğitim hizmetlerinde değerlendirilmek amacıyla çeşitli kurum, kuruluş ve şahıslara hibe edilecek Vakfımıza ait basılı, sesli ve görüntülü yayınların temin edilerek gelen talepler doğrultusunda dağıtımlarının yapılmasını, Diyanet İşleri Başkanlığımızca Hac ve Umre hizmetlerinde kullanılmak üzere ihtiyaç duyularak talep edilen her türlü demirbaş, kırtasiye, basılı malzeme ve benzeri eşya ile Hac malzemeleri ve diğer benzeri malzeme ve hizmet alım taleplerinin gerekli olan karar ve onaylarının alınması sağlanarak temin edilmesini, bunlardan Hac ve Umre hizmetleri için temin edilen ve demirbaş niteliğinde olanlarında kayıtlarının tutulmasını sağlamak gibi faaliyetleri icra etmektedir.

Yetkili

O.Zeki ÇAKIROĞLU
Yönetim Destek Hizmetleri Müdürü

İletişim Bilgileri

Dr.Mediha Eldem Sokak No: 72/B 06640 Kocatepe/Ankara
(0312) 416 92 00

Türkiye Diyanet Vakfı Harita

Adres: Dr. Mediha Eldem Sokak No:72/B 06640 Kocatepe / ANKARA

Telefon: (+90) 312 416 90 00

E-Posta: