Kültürel Hizmelter

Milletlerin ayakta kalmasını sağlayan en önemli unsurlardan biri de kendi kültürlerine sahip çıkmalarıdır. Türk İslâm medeniyetinin tezahürü olarak ortaya çıkan Türk-İslâm kültürüne sahip çıkmak, korumak ve bu kültürü geliştirip gelecek nesillere aktarmak suretiyle milletimizin bekasına yardımcı olmak, nesillere ışık tutmak Türkiye Diyanet Vakfının en önemli faaliyet konusudur. Bu düşünceden hareket eden Vakfımız, kültürel konularda basılı, sesli, görüntülü yayın araç ve gereçlerinden yararlanmak suretiyle kültür hizmetlerini sürdürmektedir.

Kültür hayatımızı zenginleştirmek ve kamuoyunu aydınlatmak amacıyla çeşitli konularda panel, konferans ve sempozyumlar düzenleyen Türkiye Diyanet Vakfı, ayrıca dini, milli ve sosyal içerikli çeşitli yayınlar yapmaktadır.

1. Kutlu Doğum Haftası Kutlamaları

Diyanet İşleri Başkanlığı ile koordineli olarak yürütülen Kutlu Doğum Haftası kutlamaları, bütün il ve ilçe şubelerimiz ile müftülüklerimizin iştirakiyle yapılan sosyal ve kültürel etkinliklerle tabana kadar yayılmış durumdadır.

Ülke genelinde yürütülen Kutlu Doğum Haftası uygulamalarımız, Peygamber ve O`nun sevgisi etrafında yeniden birleşme ve kaynaşmaya vesile olduğu kadar, birlikte aynı havayı teneffüs ederek topluca gönlümüzün tazelenmesine, ruhî arınmaya da vesile olmaktadır.

2014 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı ile işbirliği içinde‘Kutlu Doğum Haftası’ Peygamberimiz Din ve samimiyet temasıyla yurt içinde ve yurt dışında çeşitli zengin etkinliklerle kutlanmıştır. Kutlu Doğum Haftası programlarına hem Vakfımız Genel Merkezi hem de şubelerimiz tarafından destek verilmiştir.

2. Kitap ve Kültür Fuarları

Türkiye Diyanet Vakfı, okuyucu, yazar ve yayıncıyı bir araya getirmek ve halkın ucuz kaynaklardan kitap temin etmesini sağlamak amacıyla, 1983 yılından bu yana her yıl Ramazan Ayı içerisinde İstanbul ve Ankara`da ‘Türkiye Kitap ve Kültür Fuarı’ düzenlemektedir. Ayrıca, yurt dışında ve yurt içinde açılan fuarlara da iştirak etmektedir. Ülkemizin ilim ve kültür iklimi ile inancımızın ve kültürümüzün temeli ve nesilden nesile aktarılmasının aracı olan kitaplarımızı vatandaşlarımızın istifadesine sunmak, Türk-İslâm kültürünün ürünlerini medeni dünyanın gündemine taşımak ve bir kültür atmosferi meydana getirmek amacıyla düzenlenen kitap ve kültür fuarları halkımız tarafından da büyük ilgi görmektedir. 2014 yılında Türkiye Kitap ve Kültür Fuarlarının 33.’sü geleneksel olarak İstanbul ve Ankara’da açılmış, yayınevleri ve yazarlar kitapseverlerle buluşmuştur.

3. İslam Ansiklopedisi

Vakfımızın en önemli projesi olan Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, ülkemiz, İslâm dünyası ve bütün ilim muhitlerine hitap eden kapsamlı bir çalışmadır. Yüzyılın İslam Kültür Hizmeti Onur ve Hizmet Ödülleri" ile “Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü”ne layık görülen Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi'nin (İSAM) en önemli ürünü olan İslam Ansiklopedisi, 25 yıl boyunca yaklaşık 2 bin yazar ve güçlü bir redaksiyon heyetince titiz bir ilmi çalışmayla ortaya konan 44 ciltlik önemli bir kaynak eser olma özelliğini taşıyor.

İlk cildi 1988 yılında neşredilen TDV İslâm Ansiklopedisi 44 ciltte tamamlanarak İslam dünyasına kazandırılmıştır. 44 ciltlik İslam ansiklopedisine http://www.tdvislamansiklopedisi.org/ adresinden online olarak ulaşım sağlanmıştır.

4. Hadislerle İslam Eseri

Türkiye Diyanet Vakfı tasarlanan ve tamamlanarak te’lif hakkı Diyanet İşleri Başkanlığımıza devredilen 7 ciltlik Hadislerle İslam Eseri tamamlanarak yayın hayatımıza kazandırılmıştır.

Hadislerle İslâm, Hz. Peygamber’in hikmet ve rahmet dolu dünyasını keşfetmeye davet eden bir hadis külliyatıdır. Eser, Sevgili Peygamberimizin (sav) çağlar üstü örnekliğini, sade ve anlaşılır bir dille ve özgün bir tasnif metoduyla günümüz insanına ulaştırmayı amaçlayan, aynı zamanda toplumun güncel ihtiyaçlarını dikkate alarak hadislerin hadislerle yorumunu ortaya koyan, Türkiye’nin hadis alanındaki birikimini yansıtan katılımcı bir çabanın ürünüdür. Hadislerle İslâm, Allah Resûlü’nün (sav) hakikat çağrısına kulak vermek; onun (sav) imanına, ibadetine, ahlâkına, örnekliğine, değerlerine, beşerî münasebetlerine tanıklık etmek; onun (sav) varlık ve bilgi ufkunda seyreylemek, tarihin ve medeniyetin önemli kavşaklarında onun (sav) izini sürmek ve nihayet varlık âleminin ötesine ve sonsuzluğun bilgisine ulaşmak isteyenler için kaynak bir eserdir.

5. Yayın ve Yayınevi Hizmetleri

Vakfımızın 600’den fazla yayını, ülke genelinde 24 adet yayınevi bulunmaktadır.

6. Kadın, Aile ve Gençlik Merkezi (Kagem)

2011 yılından bu yana sorumluluk alanlarını genişleterek her geçen gün daha da gelişen dinamik yapısıyla Türkiye Diyanet Vakfı Kadın Aile ve Gençlik Merkezi (KAGEM), toplumu ilmi, fikri, kültürel ve sanatsal anlamda sarih bilgiyle buluşturmak üzere planlı, programlı, sistematik, çalışmalar gerçekleştirmektedir.

KAGEM bütün bu alanlardaki faaliyetlerinde İslam dininin en doğru şekilde anlaşılması ve günümüz dinamikleriyle buluşturulması için gayret sarf eden ve çalışmaları sonucunda elde edilen bilgiyi, yazılı, görsel ve dijital yayınlar aracılığı ile ulusal ve uluslararası kamuoyu ile paylaşan bir merkezdir.

KAGEM tarafından gerçekleştirilen hizmetler;

Yaygın din eğitimi hizmetleri

Temel İslam ilimleri, felsefe ve edebiyat alanında seminerler

Ailenin güçlendirilmesine yönelik faaliyetler

Konferans, panel, çalıştay ve ilmi toplantılar

Kültür ve sanat etkinlikleri

KAGEM’in sadece Ankara’da değil yurt genelinde faaliyet göstermesi amacıyla teşkilatlanma çalışmaları devam etmektedir.

7. İSAM

Türk – İslam tarihi, kültürü ve medeniyetinin doğru ve bilimsel bir tarzda öğrenilmesini ve tanıtılmasını amaçlayan İSAM, bu amaca yönelik olarak ulusal ve uluslararası bilimsel araştırma projelerini desteklemekte ve üretilen bilginin daha geniş kitlelere ulaştırılması için ansiklopedi, dergi ve kitaplar yayımlamakta, sempozyum ve konferanslar düzenlemektedir. İSAM özellikle İslami ilimler alanında bilimsel çalışmalarını yoğunlaştırarak sürdürmekte, Türk kültür hayatına ve Ortadoğu, Orta Asya, Balkanlar ve Kuzey Afrika’yı kapsayan çalışmalarıyla İslami araştırmalara katkıda bulunmaktadır.

İSAM bir taraftan Türk ve İslam dünyasının tarihi mirasını modern bilimsel yöntemlerle araştırarak günümüz insanın dikkatine sunmakta, diğer taraftan da Müslüman coğrafyadaki dinî, sosyal, kültürel ve entelektüel değişim ve gelişmeleri izleyerek araştırmacı, bilim adamı ve yöneticiler için bilgi birikimi sağlamakta, nitelikli çalışmalar yürütmek amacıyla Türkiye içindeki ve dışındaki bilimsel ve akademik kurumlarla ilişkilerini sürdürmektedir.

Oluşturduğu kütüphane, arşiv ve dokümantasyon birimiyle araştırmacılara büyük bir hizmet sunan İSAM, ayrıca yurt içinde ve dışında araştırmacı yetiştirmeyi ve ilmi araştırmalar yaptırmayı planlayıp uygulamaya koymuş, bu amaçla bugüne kadar değişik alanlar için pek çok eleman seçilmiş, bunlardan bir kısmı doktoralarını tamamlayıp İSAM’da (bazıları muhtelif üniversitelerde) araştırmacı olarak çalışmalarına başlamıştır.

Kültür hayatımıza çok değerli katkılar sunan İSAM; aynı zamanda yüzyılın kültür hazinesi olan Vakfımız İslam Ansiklopedisi’ni yayınlamış, dini ve kültürel muhteva açısından eşsiz olan bu eseri toplumumuza kazandırmıştır.

8. İLKSAY (İlim, Kültür, Sanat ve Yayın Kurulu Başkanlığı)

Vakfımız adına eserler hazırlamak ve basımına karar verilecek olanları değerlendirip seçmek üzere kurulmuş olan İLKSAY; ilim, kültür, sanat ve yayın alanındaki faaliyetlerimizin kalite çıtasının yükselmesine değerli katkılar sunmaktadır.

Türkiye Diyanet Vakfı Harita

Adres: Dr. Mediha Eldem Sokak No:72/B 06640 Kocatepe / ANKARA

Telefon: (+90) 312 416 90 00

E-Posta: