İdari Yapı

 1. GENEL KURUL
  • Türkiye Diyanet Vakfı Genel Kurulu Vakfın en üst organıdır. Genel Kurul 2 yılda bir toplanarak Vakfın Mütevelli Heyeti ile Denetim Kurulu Üyelerini seçer. Vakfın çalışmaları ile ilgili tavsiyelerde bulunur.

   Dönem sonunda Mütevelli Heyeti tarafından hazırlanan Faaliyet Raporu, Bilanço, Kâr ve Zarar hesaplarını inceler ve Mütevelli Heyetinin ibrasını karara bağlar. Genel Kurul Üyeleri yine dönem sonunda Denetim Kurulu Üyeleri tarafından hazırlanan Denetleme Raporunu inceler ve bunu da ibraya sunar. Ayrıca boşalan Mütevelli Heyeti Üyeliklerine yenilerini seçer.

 2. MÜTEVELLİ HEYETİ
  1. Prof. Dr. Mehmet GÖRMEZ
   Diyanet İşleri BaşkanıMütevelli Heyeti Başkanı
  2. Mazhar BİLGİN
   Mütevelli Heyeti II. Başkanı
  3. Prof. Dr. Hasan Kâmil YILMAZ
   Mütevelli Heyeti Üyesi
  4. Prof. Dr. Mehmet Paçacı
   Mütevelli Heyeti Üyesi
  5. Prof. Dr. Mehmet Emin ÖZAFŞAR
   Mütevelli Heyeti Üyesi
  6. Prof. Dr. Mustafa SİNANOĞLU
   Mütevelli Heyeti Üyesi
  7. Burhanettin AKTAŞ
   Mütevelli Heyeti Üyesi

 3. DENETİM KURULU
  1. Prof.Dr. Şerafeddin GÖLCÜK
   Denetim Kurulu Başkanı
  2. Doç. Dr. İsmail KARAGÖZ
   Denetim Kurulu Üyesi
  3. Yüksel Salman
   Denetim Kurulu Üyesi

 4. VAKIF GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
  1. İsmail PALAKOĞLU
   Genel Müdür
  2. Mustafa TUTKUN
   Genel Müdür Yardımcısı
  3. Yasin UĞRAŞ
   Genel Müdür Yardımcısı
  4. Abdurrahman ÇETİN
   Genel Müdür Yardımcısı

Türkiye Diyanet Vakfı Harita

Adres: Dr. Mediha Eldem Sokak No:72/B 06640 Kocatepe / ANKARA

Telefon: (+90) 312 416 90 00

E-Posta: