Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü

Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü bir bütün olarak Vakfın kurumsal kimliği ve iletişim stratejilerini belirler ve yönetir. Vakfın mesaj ve faaliyetlerinin belirlenen amaçlar çerçevesinde kamuoyuna aksettirilmesine yönelik çalışmaların tamamı Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü tarafından gerçekleştirilir.

Yetkili

Kerim KÜÇÜKSARI
Kurumsal İletişim Koordinatörü

İletişim Bilgileri

Dr.Mediha Eldem Sokak No: 72/B 06640 Kocatepe/Ankara
(0312) 416 92 90

Türkiye Diyanet Vakfı Harita

Adres: Dr. Mediha Eldem Sokak No:72/B 06640 Kocatepe / ANKARA

Telefon: (+90) 312 416 90 00

E-Posta: