Mütevelli Heyet Sekreteryası

Mütevelli Heyeti'nin Sekreterya faaliyetlerini yerine getirmekle görevli birimimiz;

Mütevelli Heyeti ve İcra Kurulu toplantılarının gündemini ilgililerine tebliğ etmek, Mütevelli Heyeti ve İcra Kurulu toplantıları teşrifat çalışmalarını yapmak, toplantı raporlarını tanzim etmek, ilgililerine ulaştırmak, Vakfın diğer birimlerinin Mütevelli Heyeti ve İcra Kurulu ile iletişimini koordine etmek, Vakfa bağlı kuruluşlar ile işletme ve iştiraklerin Mütevelli Heyeti ve Genel Müdürlük birimleri ile iletişim ve koordinasyonunu sağlamak, Mütevelli Heyeti ve İcra Kurulu kararlarını karar defterine yazmak ve ilgili birime tebliğ etmek/bildirmek, Mütevelli Heyet'in İç Talimatlarda değişiklik yapan kararlarının İç Talimatlarla bütünlüğü ve güncellenmesinin sağlanması için İç Denetim Birimine bilgi vermek, Mütevelli Heyeti ve İcra Kurulu kararları ve karar defterlerinin tasdik, tanzim ve muhafazasına ilişkin işlemleri yürütmek, Mütevelli Heyetinin işleyişi ve diğer kurumlarda temsili ile ilgili her türlü resmi işlemlerin takibini yapmak ve gerekli işlemleri yürütme faaliyetlerini yerine getirmektedir.

Yetkili

Abdullah ÇELİK
Baş Uzman

İletişim Bilgileri

Dr. Mediha Eldem Sokak No:72/B 06640 Kocatepe/Ankara

Türkiye Diyanet Vakfı Harita

Adres: Dr. Mediha Eldem Sokak No:72/B 06640 Kocatepe / ANKARA

Telefon: (+90) 312 416 90 00

E-Posta: