Eğitim-Öğretim Faaliyetleri

Eğitim ve öğretim hizmetlerine ciddi manada destek veren Vakfımız özellikle son dönemde bu hizmet anlayışına ivme kazandırmış ve ilkeli bir takip programını uygulamaya koymuştur.

Bu bağlamda Genel Merkezimizde müstakil bir birim kurularak eğitim alanında uzman personeller istihdam edilmiştir.

1. Burs Hizmetleri:

Vakfımızca öğrencilere çeşitli kategorilerde (Genel Burs, Özel Destek Başarı Bursu, Akademik Burs) burslar verilmekte, burs kriterleri objektif bir şekilde belirlenmektedir.

Bugüne kadar 220.000’in üzerinde öğrenciye burs ve eğitim yardımı verilmiştir.

2. Yükseköğrenim Yurt Hizmetleri

Türkiye genelinde üniversite sayısının artmasına paralel olarak üniversite gençliğinin de sayısı artmış, bu da beraberinde barınma ihtiyacını gündeme getirmiştir. Bu konuda yükseköğrenim gençliğine huzur içinde kalabilecekleri yer temin etmeyi amaçlayan Vakfımız, ülke genelinde üniversite bulunan bazı büyük illerde yurtlar inşa ederek hizmete sunmuştur. Zaman içerisinde bu yurtlar, sunduğu hizmet ve sağladığı güven ortamı sebebiyle öğrencilerin ilgi odağı konumuna gelmiş ve aranan bir müessese olmuştur.

Bu çerçevede;

. Vakfımızın halen 10 ilde 12 adet yüksek öğrenim öğrenci yurdu hizmet sunmakta olup yaklaşık 4500 öğrenci yurtlarımızda barınmaktadır.

. Vakfımız ayrıca 40’a yakın yeni öğrenci yurdu inşası planlanmıştır.

. 5 ilde 31 öğrenci evi açılmış olup, bu evlerde 230 öğrenci barınmaktadır

3. İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi

Farklı inanç ve kültürlere mensup insanların yüzyıllardır bir arada yaşadıkları, medeniyetlerin buluşma noktası İstanbul’da kurulmuş olan üniversitemiz, özgün araştırmalarla insanlığın bilimsel birikimine katkıda bulunmayı ve bunu sağlayabilmek için yetkin araştırmacı ve bilim insanları yetiştirmeye ağırlık vermeyi hedeflemektedir.

2010 yılında açılan İstanbul 29 Mayıs Üniversitemizde Edebiyat Fakültesi, Uluslararası İslam ve Din Bilimleri Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri öğrenim görmektedir.

Üniversitemiz bünyesinde ayrıca Kur’an-ı Kerim Araştırmaları Merkezi (KURAMER) açılmış olup, bilimsel araştırma ve yayın konusunda ön sıralarda yer alabilmek amacıyla yakın gelecekte başka araştırma ve uygulama merkezlerinin kurulması da planlanmaktadır.

İstanbul 29 Mayıs Üniversitemiz bütün mezunlarına hayatın ve mesleğin gerekleri olan donanımı sağlamayı vazgeçilmez bir görev saydığı gibi, istekli ve yetenekli gençlere daha lisans aşamasında iken lisansüstü öğrenime hazırlanma imkânları sunmayı hedeflemektedir

Öte yandan eğitim öğretim ve bilimsel araştırma konularında belirlenen hedeflere ulaşabilmek için yurtiçi ve yurtdışındaki saygın üniversitelerle iş birliği yapılmaktadır.

4. Özel Okul Hizmetleri

Milli ve manevi değerlerine bağlı, erdemli nesiller yetiştirilebilmesi hedeflenerek 1994-1995 eğitim öğretim döneminde İzmir Bornova’da hizmete giren Bornova Kolejinde, 80 Anadolu Lisesi hazırlık sınıfı öğrencisi ile başlanan eğitim hizmetlerinde, 20 yıllık bir süreçte büyük mesafeler katedilmiştir.

Kuruluş gayesi ön planda tutularak, başarılı ve erdemli nesiller hedeflenerek verilen hizmet neticesinde yakalanan eğitim ve öğretim kalitesi, akademik başarı seviyesi ve güvenilirliği ile Bornova Koleji markalaşmış, İzmir’in ve Türkiye’nin en saygın okulları arasına girmiştir. Son yıllarda tamamen yenilenerek son derce estetik, işlevsel ve konforlu bir vaziyete getirilen, bünyesindeki spor salonları, konferans salonu, laboratuarları, vb. müştemilat ile her türlü fiziki imkânın en iyi şekilde yer aldığı eğitim kampüsünde; Anasınıfı, ilkokul, Orta Okul, Anadolu lisesi ve Fen Lisesi bölümleri bulunmaktadır. 150’yi aşan personelin görev yaptığı tesislerde, yaklaşık 1300 öğrenci mevcuduna ulaşılmış olup, eğitim tesisleri tam kapasiteli olarak faaliyetlerini sürdürür vaziyete gelmiştir.

5. Milli Eğitim Bakanlığı’na Tahsis Edilen Binalarımız

Vakfımız tarafından İmam Hatip Lisesi olarak kullanılmak üzere bu güne kadar toplam 55 adet binamız Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğüne ücretsiz tahsis edilmiştir.

6. İmam Hatip Liselerini Destekleme Projesi

İmam Hatip Lisesi ve Anadolu İmam Hatip Liselerinin son sınıflarına geçen ve başarılı olan öğrencilerin mesleğe daha iyi hazırlanmalarını sağlamak amacıyla, Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ile Vakfımız arasında yapılan bir protokol çerçevesinde; 2006 yılından beri her türlü destek verilmektedir.

7. Yurt dışındaki Eğitim Kurumlarımız

Vakfımızca yurt dışında ilgili ülke kurumlarıyla yapılan işbirliği protokolleri çerçevesinde Azerbaycan, Kırgızistan, Kazakistan, Bulgaristan, Romanya, Somali, Haiti, Pakistan, Malezya ve Bangladeş'de açılan eğitim kurumlarımızın iaşe, ibate, cari giderleri, Türkiye'den gönderilen öğretmenlerin ücretleri vs. bütün masrafları Vakfımızca karşılanmaktadır.

Yurt dışında açılan okullarımızda halen 2.954 öğrenci öğrenim görmekte olup, bugüne kadar 4.289 öğrenci mezun olmuştur.

8. Türkiye’de Öğrenim Görmek Üzere Getirilen Konuk Öğrenciler

Vakfımızca soydaş ve dindaşlarımızın bulunduğu çok geniş bir coğrafyadan, İlahiyat Fakülteleri ve İmam-Hatip Liselerinde okutulmak, lisansüstü ve doktora eğitimi yaptırmak üzere Türkiye’ye konuk öğrenciler getirilmektedir. Bu öğrencilerimizin her türlü masrafları Vakfımızca karşılanmakta ve burs verilmektedir.

a) İmam Hatip Liseleri

Yurtdışından getirilerek ülkemizdeki imam hatip liselerinde eğitim gören öğrenciler yakından takip edilerek eğitimde kalitenin üst seviyeye çıkarılması amaçlanmaktadır. Bugün itibariyle; 1.216 konuk öğrenci İmam Hatip Liselerinde eğitim görmekte olup 686 İmam Hatip Lisesi öğrencisi de mezun olmuştur.

b) İlahiyat Fakülteleri Öğrencileri

Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora düzeyinde olmak üzere 1.328 konuk öğrenci ülkemizde İlahiyat eğitimi görmekte olup bugüne kadar 780 öğrenci mezun olmuştur.

c) Kur-an ve Hizmet İçi Eğitim Kursu Hizmetleri

Vakfımız tarafından ayrıca yurtdışından;

• 2.371 Kur’ân Kursu öğrencisi,

• 1.683 hizmet içi eğitim kursiyeri getirilmiştir.

• 97 kursiyer Dini Yüksek İhtisas Eğitimi için getirilmiştir.

Eğitim kurumları ve kursiyerlerinin bütün masrafları Vakfımızca karşılanmaktadır

Vakfımız burslusu uluslararası öğrencilerin okullarındaki başarı ve devam durumlarını, takviye kurslarını ve diğer eğitim-kültürel faaliyetlerini planlamak ve koordine etmek manevi gelişimlerine katkı sağlamak ve problemlere çözüm üretmek amacıyla; İstanbul, Ankara, Bursa, Kayseri, Konya ve Samsun’da Eğitim Koordinatörlükleri hizmete açılmıştır. Ayrıca, konuk öğrencilerimizin öğrenim gördüğü illerde Vakfımız, Diyanet İşleri Başkanlığı yetkilileri, ilgili fakültelerin idareci ve öğretim üyeleri, il müftülükleri ve ilgili yurt müdürlüklerinin katılımı ile öğrenci toplantıları düzenlenmektedir.

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Vakfımız tarafından yurt dışına yönelik olarak gerçekleştirilen hizmetler çerçevesinde farklı coğrafyalardan gelerek ülkemizde okuyan konuk öğrencilerimiz tarafından ‘Kültür Şöleni’ düzenlenmektedir.

Türkiye Diyanet Vakfı Harita

Adres: Dr. Mediha Eldem Sokak No:72/B 06640 Kocatepe / ANKARA

Telefon: (+90) 312 416 90 00

E-Posta: