Bütçe ve Ön Mali Kontrol Müdürlüğü

Bütçe ve Ön Mali Kontrol Müdürlüğü; Türkiye Diyanet Vakfı'nın yıllık faaliyet ve projelerinin tüm idari unsurların katılımıyla, Kurum Stratejik Planında belirtilen hedeflere uygun bir şekilde hazırlanmasını, uygulanmasını ve kontrolünü yapar.

Yetkili

İsmail Hakkı ÖZBAY
Bütçe ve Ön Mali Kontrol Müdürü

İletişim Bilgileri

Dr. Mediha Eldem Sokak No:72/B 06640 Kocatepe/Ankara
(0312) 416 92 40-41-42

Türkiye Diyanet Vakfı Harita

Adres: Dr. Mediha Eldem Sokak No:72/B 06640 Kocatepe / ANKARA

Telefon: (+90) 312 416 90 00

E-Posta: