Kaynak Üretimi Müdürlüğü

Vakfımıza yurtdışı Müşavirlik ve Ataşelikler, yurtiçinde Şubelerimiz (Müftülükler) ile hayırsever halkımızın yapmış olduğu ayni, nakdi vb. yardım ve bağışların kabulü, kampanyalar, sponsorluklar, faaliyet gelirleri, işletme ve iştirakleri ile diğer kurumlardan elde edilen gelirler, gönüllü ilişkileri ile ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesi ve bunların amaçları doğrultusunda değerlendirilmesi ile ilgili tüm iş ve işlemler bu birimimizce gerçekleştirilmektedir.

Yetkili

Sami SERDAR
Kaynak Üretimi Müdürü

İletişim Bilgileri

Dr. Mediha Eldem Sokak No: 72/B 06640 Kocatepe/Ankara
(0312) 416 91 05

Türkiye Diyanet Vakfı Harita

Adres: Dr. Mediha Eldem Sokak No:72/B 06640 Kocatepe / ANKARA

Telefon: (+90) 312 416 90 00

E-Posta: