İnsan Kaynakları Müdürlüğü

İnsan Kaynakları Müdürlüğü; İş Analizleri yaparak Vakfın ihtiyaç duyduğu insan gücünün sayısını, niteliğini belirler ve geleceğe yönelik insan gücü planlaması yapar. İşe yeni alınan personellerin uyum süreçlerini hızlandırmak için oryantasyon programları düzenler. Eğitim İhtiyaç Analizleri yaparak çalışanların kişisel ve mesleki yetkinliklerini arttırıcı eğitim programları düzenler. Çalışanların motivasyon ve verimliliklerinin artması için gerekli önlemleri ve etkinlikleri belirler. İş verimliliğinin ve çalışan tatmininin daha yüksek olması için Performans Yönetimi, Kariyer Planlaması ve Norm Kadro Çalışmalarını planlar. Çalışanların işe başlama, emeklilik, ücret, izin vb. özlük işlemlerini yürütür.

Yetkili

Taner YILDIZ
İnsan Kaynakları Müdürü

İletişim Bilgileri

Dr.Mediha Eldem Sokak No:72/B 06640 Kocatepe/Ankara
(0.312) 416 90 00
ik@diyanetvakfi.org.tr

Türkiye Diyanet Vakfı Harita

Adres: Dr. Mediha Eldem Sokak No:72/B 06640 Kocatepe / ANKARA

Telefon: (+90) 312 416 90 00

E-Posta: