TDV Yurtlar ve Sosyal Tesisler İktisadi İşletmesi

Vakfımızca eğitim, kültür ve sosyal hizmetler çerçevesinde faaliyete açılan yüksek öğrenim öğrenci yurtları ve sosyal tesisler, Vakfımız Eğitim-Kültür ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdürmekte iken idari ve mali mevzuat gereğince söz konusu birimlerin bir iktisadi işletme bünyesinde yürütülmesi amacıyla, 03.07.2007 tarihinde TDV Yurtlar ve Sosyal Tesisler İktisadi İşletmesi kurulmuştur.

Bu işletmemiz yurtlarımız ile sosyal tesislerimizin işletmesini yürütmekte, ayrıca yeni açılması planlanan yurtların çalışmalarını gerçekleştirmektedir.

Mülkiyeti Vakfımıza ait bulunan ve ihtiyaç durumu ve imkanlar ölçüsünde sayılarının artırılması planlanan öğrenci yurtlarımızda, ticarî bir amaç güdülmediğinden, öğrencilere ucuz barınma imkânı sağlanmaktadır. Bu uygulama ile ülke genelindeki öğrenci yurdu açığının kısmen de olsa kapatılmasına katkıda bulunulmakta, ayrıca tahsil çağındaki gençlerimize yeterli konforu haiz, ihtiyaçlara cevap veren, her türlü güvenliği ön planda tutan bir hizmet verilmektedir. Bu yurtlarda, öğrencilerin şahsi problemleriyle ilgilenilmekte ve gerektiğinde aileleriyle irtibatlar kurularak, eğitimde verimliliğin şartları oluşturulmaktadır. Yurtlar ve Sosyal Tesisler İktisadi İşletmemiz tarafından işletilen bu yurtların yanında, şubelerimizce, Türkiye genelinde öğrenci yurdu ve pansiyon işletilmektedir.

Vakfımız tarafından bugüne kadar hizmete açılan ve aşağıda belirtilen 10 ilde 12 adet yükseköğrenim öğrenci yurdu faaliyetlerini başarıyla sürdürmektedir.

Bu konu hakkında geniş bilgiye Türkiye Diyanet Vakfı Yurtlar ve Sosyal Tesisler İktisadi İşletmesi'nin http://www.diyanetvakfiyurt.com.tr web adresine girerek ulaşabilirsiniz.

Türkiye Diyanet Vakfı Harita

Adres: Dr. Mediha Eldem Sokak No:72/B 06640 Kocatepe / ANKARA

Telefon: (+90) 312 416 90 00

E-Posta: