Emlak Müdürlüğü

Emlak Müdürlüğü; Vakıf gayrimenkullerinin, ilgili mevzuata göre dini-hayri hizmetlere ait tahsis işlemlerini yürütmek ve değerlendirilmesi ve imarı ile ilgili çalışmalar yapmak, bağış, satınalma, takas vb. yollarla Vakfa intikal edecek gayrimenkullerin işlemlerini yürütmek, Vakfa gayrimenkul kazandırılması ile ilgili olarak Vakıf Şubelerine rehberlik etmek, ifraz, tevhid, taksim, cins tashihi, tapu tescili, istimlak, terk, devir, kadastro uygulaması ile ilgili işlerin gerçekleştirilmesini sağlamak, Vakıf gayrimenkullerinin gayrimenkul mallar kütük defterine ve bilgisayara işlenmesini, kütük defteri, tapu senedi dosyaları, kira mukaveleleri, kira kartları vb. evrakın düzenli bir şekilde korunmasını sağlamak ve envanter çalışmalarını yürütmek, Vakfa ait gayrimenkullerin satışı, kamulaştırılması, takası vb. ilişkin işlemleri yürütmek, Vakfa ait lojmanların tahsisi ve kira bedeli tespit işlemlerinin yürütülmesini sağlamak ve bu konularda Vakıf Şubelerine yardımcı olmak ve rehberlik etmek, Vakfa bağışlanan gayrimenkuller ile ilgili teşekkür mektuplarının hazırlanmasını ve imzalandıktan sonra bağış sahiplerine ulaştırılmasını sağlamak, bağış, satınalma, takas vb. yollarla Vakfa intikal eden gayrimenkullerin ve Vakıf gayrimenkullerinde tapu sicil müdürlüklerince yapılan tevhid, ifraz, satış vb. sonrası oluşan değişikleri kayıt altına almak ve Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne gerekli bildirimlerde bulunmak, Vakfa ait gayrimenkullerin kayıtlarının bilgisayar ortamında tutulmasını sağlamak ve bu konuda tutulan kayıtların ilgili birim ve şubelerin kullanımına sunulmasını sağlamak, Vakfa ait Genel Merkez tasarrufundaki gayrimenkullerden kiraya verilenlerin kira takiplerini bilgisayar ortamında yapmak, bu konuda gereken programların hazırlanmasını ve geliştirilmesini sağlamak, Vakıf Şubelerine de destek vermek,

Yetkili

Mehmet EĞİNÇ
Emlak Müdürü

İletişim Bilgileri

Dr.Mediha Eldem Sokak No:72/B 06640 Kocatepe/Ankara
(0.312) 416 92 20

Not:

Belgeleri okuyabilmeniz için Bilgisayarınızda Adobe Acrobat Reader ve Office programları yüklü olmalıdır. Eğer Bilgisayardınızda yüklü değillerse Adobe Acrobat Reader için burayı, Office porgamları için Libre Office(Opensource) tıklayarak ücretsiz bir şekilde temin edebilirsiniz.
.pdf : Adobe Acorbat Reader Dosyası, .doc : Word Dosyası, .xls : Excel Dosyası

Türkiye Diyanet Vakfı Harita

Adres: Dr. Mediha Eldem Sokak No:72/B 06640 Kocatepe / ANKARA

Telefon: (+90) 312 416 90 00

E-Posta: