Teftiş Kurulu Başkanlığı

Teftiş Kurulu Başkanlığı; Genel Müdürlük birimlerinin, Vakfın il ve ilçe şubelerinin, Vakfa bağlı kuruluşlar ile bunların şube, büro ve satış yerlerinin her türlü işlemleri ile kanun, tüzük, Vakıf Senedi, talimat, karar, genelge ve emirlerin uygulanışını, personelin görevler ile ilgili çalışmalarını teftiş etmek, incelemek, gerekli soruşturmaları yapmak ve yaptırmak, personele işlerinde rehberlik etmek gibi görevleri yerine getirmektedir.

Yetkili

Demirhan DİNÇ
Teftiş Kurulu Başkanı

İletişim Bilgileri

Dr.Mediha Eldem Sokak No:72/B 06640 Kocatepe/Ankara
(0.312) 416 91 10

Türkiye Diyanet Vakfı Harita

Adres: Dr. Mediha Eldem Sokak No:72/B 06640 Kocatepe / ANKARA

Telefon: (+90) 312 416 90 00

E-Posta: