İslâm Araştırmaları Merkezi (İSAM)

İslâm Araştırmaları Merkezi (İSAM)

Türkiye Diyanet Vakfı 1980 yılında başlattığı ön araştırmalar neticesinde 1983 yılının sonunda TDV İslâm Ansiklopedisi müessesesini kurmuş ve ansiklopedi yayımı için çalışmaları başlatmıştır. Bu müessese, 1989 yılında kurulan TDV İslâm Araştırmaları Merkezi (İSAM) ile 1993 yılında birleştirilmiş olup halen bu isimle hizmete devam etmektedir.

TDV İslâm Ansiklopedisi`ni yayına hazırlayan İslam Araştırmaları Merkezi (İSAM); ayrıca, ilmi araştırmalar yapmak, konferans, seminer vb. ilmi toplantılar düzenlemek, Türkiye`nin ihtiyaçları doğrultusunda araştırmacılar yetiştirmek, bu maksatla gerekli programları hazırlayıp uygulamak, araştırma kütüphanesi ve dokümantasyon ünitesi kurmak, ilmi-dini konularda kamuoyunu aydınlatacak görüşler hazırlamak ve bunları neşretmek üzere kurulmuş olup, kuruluş amaçları doğrultusunda faaliyetlerine devam etmektedir.

Kütüphane ve Dokümantasyon

TDV İslâm Araştırmaları Merkezi Kütüphanesi

Kütüphane, TDV İslâm Ansiklopedisi`nin hazırlanması sırasında ihtiyaç duyulacak kitap ve dergileri toplamak ve bunları ilim âleminin istifadesine sunmak amacı ile 1984 yılında kurulmuştur. Gerek TDV İslâm Ansiklopedisi'nin gerekse diğer araştırma ve yayın faaliyetlerinin süratli ve sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için modern yöntemlerle çalışan kütüphanede İslâm kültürü, tarihi ve medeniyeti ile ilgili yayımlanan kitap ve süreli yayınlar düzenli takip edilerek araştırmacıların hizmetine sunulmaktadır.

Veri Tabanları

İSAM Türkiye Kütüphaneleri Veri Tabanı

TDV İslâm Ansiklopedisi'nin yayın çalışmalarını hızlandırmak amacıyla ve iç hizmette kullanılmak üzere oluşturulan veri tabanında; başta İstanbul'da bulunan yazma eser kütüphaneleri olmak üzere 122 değişik kütüphaneye ait 717.000 yazma ve matbu esere ait bibliyografik künyeler yer almaktadır.

Tezler Veri Tabanı

TDV İslâm Ansiklopedisi'nin hazırlık ve yayın faaliyetleri ile merkezimiz tarafından yürütülen diğer ilmî araştırmalarda kullanılmak amacıyla Türkiye'de hazırlanmış sahamızla alâkalı bütün tezlere ait bibliyografik bilgileri toplayıp bilgisayara aktarmak ve her yıl yapılmakta olan yeni tezleri takip ederek bilgisayar kayıtlarını sürekli güncelleştirmek suretiyle tezlerin bibliyografik denetimini gerçekleştirmek üzere bir veri tabanı oluşturulmuştur.

Veri tabanında toplam 286.000 tez künyesi mevcuttur.

Makaleler Veri Tabanı

Makaleler Veri Tabanı'nda halen 855.000 makale künyesi mevcuttur. Söz konusu veri tabanında İlâhiyat fakülteleri dergilerinde yayımlanan makalelerin bibliyografik bilgileri tam ve güncel olarak mevcuttur.

Veri tabanının özellikle sosyal bilimler sahasında zenginleştirilmesi çalışmalarına devam edilmektedir.

Merkezimize gelme imkânı bulamayan araştırmacılar da kutuphane@isam.org.tr e-posta adresine gönderecekleri mesajlarla mevcut veri tabanlarından yararlanabilirler.

İlâhiyat Makaleler Veri Tabanı

Kütüphane ve Dokümantasyon Müdürlüğümüz tarafından hazırlanan ve başta İlâhiyat fakültelerimizin yayımlamakta olduğu dergiler olmak üzere çeşitli yayınevi ve kurumlar tarafından basılan ilmî süreli yayınlar ile sempozyum ve kongrelerde sunulan tebliğleri kapsayan veri tabanımızda 28.300 bibliyografik künye yer almaktadır.

Bibliyografik künyelerin yanında izni alınabilen 27.600 makalenin tam metni PDF olarak verilmiştir.

İlâhiyat Fakülteleri Tezler Kataloğu Veri Tabanı

İlâhiyat Fakülteleri Tezler Kataloğu (1953-2010) ile sonrasında tamamlanan ve devam etmekte olan yüksek lisans ve doktora tezlerini içermektedir.

Amacımız bu veri tabanı sayesinde İlâhiyat Fakültelerimizde yapılmakta olan yüksek lisans ve doktora tezlerini duyurarak mükerrer tez yapılmasının önüne geçebilmektir. İlâhiyat Fakültelerinden kütüphanemize ulaşan bilgiler sayesinde bu veri tabanı güncel tutulmaya çalışılmaktadır.

Dokümantasyon Veri Tabanı

Bu veri tabanı TDV İslâm Ansiklopedisinde yer alan maddelerin yazımında başvurulan doküman dosyalarını araştırmacılarla paylaşmak amacıyla hazırlanmıştır. Dokümantasyon veri tabanı sayesinde ansiklopedide yer alan 16.206 madde başına ait 13.491 doküman dosyasında yer alan kaynakların ilk sayfalarının PDF görüntüsüne ulaşabilirsiniz . Veri tabanında yer alan ve ihtiyaç duyduğunuz kaynaklardan İSAM kütüphanesinde kayıtlı olan eserlerin bibliyografik künyelerini kutuphane@isam.org.tr e-posta adresine bildirerek fotokopilerini ücreti mukabili talep edebilirsiniz.

Osmanlıca Makaleler Veri Tabanı

Tarih, Edebiyat ve Dinî ilimlerle ilgili Osmanlıca dergilerdeki makalelerden oluşan veri tabanında şimdilik 13.500’den fazla makalenin künyesi ile tam metinleri (PDF olarak) yer almaktadır. Veri tabanı devamlı geliştirilerek yeni makaleler eklenmeye çalışılacaktır.

Osmanlıca Risaleler Veri Tabanı

Tarih, Edebiyat ve Dinî ilimlerle ilgili Osmanlıca Risalelerden oluşan veri tabanında şimdilik 2.500 civarında risalenin künyesi ile tam metinleri (PDF olarak) yer almaktadır.

Dokümantasyon

Dokümantasyon servisinde 17.310 doküman dosyası bulunmaktadır. Bu dosyalar merkezimiz tarafından yayımlanmakta olan TDV İslâm Ansiklopedisi'nde yer alan maddelerle ilgili 135.562 kitap ve 2.149 değişik derginin 63.234 sayısının taranmasıyla oluşturulmuştur.

Dosyalardan Kütüphanemize üye olup şahsen gelen araştırmacılar yararlanabildikleri gibi İstanbul dışında bulunan üniversite öğretim üye ve görevlileri ile akademik araştırma yapanlar da istifade edebilmektedir. Dosyalardan yararlanmak isteyenler kütüphanemizin kutuphane@isam.org.tr -posta adresine gönderecekleri mesajlarla çalışma konuları hakkında doküman talebinde bulunabilirler. Ayrıca makaleler veri tabanından künyelerine ulaşılan yaklaşık 5.400 ayrı basım da bu birimde yer almaktadır.

Osmanlı Kadı Sicilleri

İstanbul Müftülüğü'nde bulunan yirmi yedi mahkemenin kadı sicilleri (9.895 defter), Rumeli ve Anadolu Kazaskerliği'nin Ruznâmçeleri (377 defter), Nakîbü'l-Eşrâf defterleri (33 defter) ve Kadı Mühürleri (13 defter)'nin mikrofilmleri ile Milli Kütüphane'deki Şer'iyye sicillerinin (8.860 defter) yanı sıra Makedonya’nın Manastır bölgesinin kadı sicilleri (185 defter), Saraybosna Şarkiyat Enstitüsü Arşivi, Mostar/Hersek Arşivi, Saraybosna Tarih Arşivi, Gazi Hüsrev Bey Kütüphanesi’nde korunan Livno, Mostar, Priyedor, Saraybosna, Temeşvar ve Visoko bölgelerine ait kadı sicillerinin (118 defter) mikrofilmleri yer almaktadır.

Türkiye Diyanet Vakfı Harita

Adres: Dr. Mediha Eldem Sokak No:72/B 06640 Kocatepe / ANKARA

Telefon: (+90) 312 416 90 00

E-Posta: