Bilgi ve İletişim Sistemleri Müdürlüğü

Bilgi ve İletişim Sistemleri Müdürlüğü Vakfın bilgisayar hizmetlerinin, kanun, tüzük, Vakıf Senedi, yönetmelik, talimat, Mütevelli Heyeti ve İcra Kurulu kararına uygun olarak yürütülmesini sağlar. Bilgi işlem merkezi arşivinin uygun şekilde tasnif ve düzenlenmesini temin etmek, genel merkezde bulunan aletlerin periyodik bakımlarını yapmak, Vakıf hizmetleriyle ilgili olarak bilgisayara yüklenmesi uygun görülen belge ve bilgilerin bilgisayara aktarılmasını sağlamak, bilgisayar sisteminin düzenli olarak çalışmasını ve istenilen seviyede verimli olabilmesi için yeni çıkan programları almak veya programlar yapmak bu birimin görevleri arasındadır.

Yetkili

Mustafa ÇEKİÇ
Bilgi ve İletişim Sistemleri Müdürü

İletişim Bilgileri

Dr.Mediha Eldem Sokak No:72/B 06640 Kocatepe/Ankara
(0.312) 416 91 81

Türkiye Diyanet Vakfı Harita

Adres: Dr. Mediha Eldem Sokak No:72/B 06640 Kocatepe / ANKARA

Telefon: (+90) 312 416 90 00

E-Posta: